Reglementering

Exclusieve rechten met verplicht collectief beheer

BAVP is een collectieve beheersvennootschap van Belgische producenten van audiovisuele werken die

 • de toestemming verleent voor het doorgeven van audiovisuele werken van haar leden en
 • hiervoor de aan haar leden toekomende vergoedingen int.


BAVP opereert eveneens in Europa in het kader van de Richtlijn 98/83/EEG van de Raad omgezet in de Belgische Auteurswet van 30 juni 1994 meer bepaald artikel 52.
BAVP is lid van de internationale organisatie AGICOA en vertegenwoordigt het grootste deel van de Belgische producenten van audiovisuele werken binnen deze internationale organisatie voor wat betreft de exclusieve rechten waarvoor een verplicht collectief beheer is voorzien. Zij int vanuit AGICOA het deel dat toekomt aan de Belgische producenten voor de exploitatie van hun werken in het buitenland.

Algemene criteria en principes van onze tariferingsregels:

Criteria

 • Aantal zenders die door de dienstenverdeler aan het publiek worden doorgegeven;
 • Aard van de zenders;
 • Samenstelling door de dienstenverdeler van de boeketten;
 • Algemene en audiovisuele ARPU van de dienstenverdeler;
 • Aantal abonnees van de dienst;
 • Taalgebied waar de dienst wordt aangeboden (België-Noord, België-Zuid of beide);
 • Repertoire

Principes

 • Geen enkele discriminatie tussen de verschillende dienstenverdelers;
 • Geen enkele discriminatie tussen de verschillende delen van het repertoire;
 • Billijke behandeling op basis van de verschillende hier bovenvermelde criteria

BAVP int eveneens vanuit AGICOA het deel dat toekomt aan de Belgische producenten van audiovisuele werken met betrekking tot exploitaties in het buitenland.

Reglementeringen

Verdelingsregels kabel

Bekijk de verdelingsregels

Tariferingsregels kabel

Bekijk de tariferingsregels
Contact
Dien je aangiften aan!
The Crescent
Lenniksebaan 451
B-1070 Brussel
info@bavp.be
Dien je aangiften aan!
Ben je nog geen lid?